Application for the result slip


Note: Icyangombwa kiboneka nyuma y'iminsi itatu uhereye igihe ugisabiye
Gusaba

Kureba aho ubusabe bugeze:
Andika nomero ya dosiye hano hepfo ukande